Revisjonstjenester

Vi kan tilby følgende tjenester

Revisjon

Lovbestemt og frivillig revisjon

Revisorbekreftelser – prosjektregnskap
Revisorbekreftelser – SkatteFUNN
Revisorbekreftelser – Mva-Kompensasjon
Revisjon av mellombalanser

Attestasjonstjenester
Attestasjon av transaksjoner med mellom nærstående parter etter §3-8

Skattebistand

Vi kan bistå med utarbeidelse og innsending av: Aksjonærregisteroppgave
Skattemelding
Skatterådgivning og skatteoptimalisering av konsern
Stiftelse eller avvikling av selskap
Enkle aksjekapitalendringer
Formuesoptimalisering
Tips og bistand rundt arv og generasjonsskifte

Etablering / driftsendringer

Vi kan utføre etablering, restrukturering, omorganisering eller avvikling av selskap.
Registrere firmaopplysninger og tilby maler for nødvendige styre / generalforsamlings protokoller
Bistå med kompetanse rundt lovgivning på styremøter og generalforsamlinger.

Rådgivning

Utover generell rådgivning kan vi tilby:
Verdsettelse av foretak
Økonomi-, skatte- og avgifts- rådgivning
Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller
Samtalepartner for ledelsen og styret
Regnskapsanalyse, budsjettering.

Vanlig stilte spørsmål:

1. Hvordan skifter jeg revisor ?

•Svar: Det er selskapets styre som hvert år velger revisor.

2. Er det komplisert å skifte revisor ?

•Svar: Det er helt ukomplisert å skifte revisor, vi bistår med hele prosessen og nødvendige dokumenter – helt kostnadsfritt.

3. Hvorfor skifter ikke flere selskaper revisor?

•Svar: Flere og flere selskaper har fått øynene opp for at her kan man gjøre betydelige innsparinger, og skifter fra de fire store og over på andre tilbydere. Revisor roller har frem til nå vært fredet for konkurranse.