Søk om sponsormidler

Pahr Regnskap & Rådgivning har en klar strategi for sponsing og samarbeidsavtaler.

  • Merkevarebygging
  • Kundepleie
  • Lagånd og stolthet blant medarbeidere

Vi mottar veldig mange forespørsler om å sponse ulike aktiviteter gjennom året, både små og store. Mange av de er gode aktiviteter som vi gjerne skulle støttet men vi må hele tiden gjøre en prioritering basert på det vi har besluttet i vår sponsorstrategi. Vi må derfor gjøre prioriteringer der vi dessverre må si nei til noen.


Nær, muligheter, engasjert

Gjennom våre sponsoraktiviteter og samarbeidsavtaler ønsker vi også å formidle våre verdier; NærMuligheter og Engasjert.NÆR

For oss handler nær om å bidra til økt trivsel i nærmiljøet. Vi mener det er viktig å støtte aktiviteter som kan trygge oppvekstsvilkår for barn og ungdom.

MULIGHETER

Vi har en lang tradisjon for å støtte breddetilbudene i vårt nærmiljø. Derfor har vi bestemt at det skal satses på lag fremfor enkeltutøvere.

ENGASJERT

Pahr Regnskap & Rådgivning skal være en engasjert samfunnsaktør på Vestlandet og bruker sponsing som et virkemiddel for å nå dette målet.


Søknadsskjema

Fyll ut skjemaet under for å søke sponsormidler hos Pahr Regnskap & Rådgivning.

Lag/organisasjon

Org. nr.

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadresse

Ønsket beløp

Kort beskrivelse av prosjektet/hvorfor dere ønsker sponsorstøtte

Fil (maks 20 MB)